Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov. Prosím kliknite sem ak si ich chcete teraz pozrieť.

Zákaznický Ceník

* Vyššie uvedené odporúčané maloobchodné ceny (RRPs) sú odporúčané ceny, a každý nezávislý Herbalife Člen si môže slobodne vybrať predajnú cenu, za ktorú sa rozhodne predávať výrobky.


ZÁKAZNICKÝ CENÍK (PDF)  sk-SK | 15. 12. 2018 10:57:16 | NAMP2HLASPX04